Amperogodzina

Amperogodzina [Ah] – miara pojemności ogniw galwanicznych 22, w tym akumulatorów elektrycznych[1]. Określa ona zdolność do zasilania przez ten akumulator obwodu elektrycznego prądem o danym natężeniu przez określony czas.

Amperogodzinę można zdefiniować w oparciu o wzór na ładunek, jaki wypływa z ogniwa w czasie t , {\displaystyle t,} gdy natężenie wypływającego prądu wynosi I {\displaystyle I}

Q = I t , {\displaystyle Q=It,}
A h = A h , {\displaystyle \mathrm {Ah} =\mathrm {A} \cdot \mathrm {h} ,}

gdzie:

A – amper,
h – godzina.

Amperogodzina jest jednostką ładunku elektrycznego i odpowiada całkowitemu ładunkowi elektrycznemu, jaki może wytworzyć ogniwo.

A h = C s 3600 s = 3600 C , {\displaystyle \mathrm {Ah={\frac {C}{s}}\cdot 3600\,s=3600\,C} ,}

gdzie:

s – sekunda,
C – kulomb.

Zobacz też

Zobacz hasło amperogodzina w Wikisłowniku

Przypisy

  1. amperogodzina, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-15] .