Francuskie terytoria zależne

Terytoria zależne Francji

Francja jest jednym z kilku krajów posiadających terytoria zależne. Terytoria te potocznie zwane są d'outre-mer lub DOM-TOM – od obowiązujących do 2003 roku nazw départements d'outre-mer i territoires d'outre-mer.

W wyniku reformy konstytucji z 2003 roku i następnie reformy terytoriów zależnych w 2007, Francja ma obecnie 13 posiadłości pozaeuropejskich. Poszczególne posiadłości mają różne statusy, formy autonomii i formy zależności od Francji. Część z tych terytoriów formalnie stanowi integralną część Francji i wchodzi wraz z nią w skład Unii Europejskiej.

Obecnie Francja posiada następujące terytoria zależne:

Departamenty zamorskie (regiony zamorskie)

Zbiorowości zamorskie

Wspólnotę Sui generis

Terytorium zamorskie

Posiadłość państwa

Zobacz też

Encyklopedia internetowa (terytorium zależne):
  • Universalis: france-d-outre-mer