Kraina nearktyczna

Zasięg Nearktyki

Kraina nearktyczna - kraina zoogeograficzna obejmująca północną część Meksyku, Amerykę Północną i Grenlandię. Ze względu na duże podobieństwo do Palearktyki bywa czasem łączona z nią w jedną krainę holarktyczną.

Nearktyka leży w strefie klimatu zimnego i umiarkowanego. Fauna przypomina w ogólnym zakresie palearktyczną, zwłaszcza na obszarach porośniętych tundrą i tajgą. Jest to pozostałość z czasów epoki lodowcowej, kiedy to gatunki rozprzestrzeniały się między Eurazją a Ameryką dzięki połączeniu obu kontynentów w rejonie Cieśniny Beringa.

Najbardziej charakterystyczne gatunki zwierząt:

Stosunkowo niewiele jest tu endemitów. Można do nich zaliczyć jadowite jaszczurki - helodermy, płazy - ambystomy i amfiumy, a ze ssaków: skunksa, szopa pracza, niedźwiedzia grizzly, widłoroga oraz gryzonie: ursona, goffery, szczuroskoczki i sewele.

Część gatunków na południowych krańcach Nearktyki to przybysze z krainy neotropikalnej, dzięki utworzonemu pod koniec neogenu połączeniu z Ameryką Południową, np. ptaki - kolibry i kondory, ssaki - dydelf północny, pancernik peba.

Kontrola autorytatywna (kraina zoogeograficzna):
Encyklopedia internetowa: