Międzynarodowa organizacja pozarządowa

Międzynarodowa organizacja pozarządowaorganizacja pozarządowa zrzeszająca osoby prawne i/lub fizyczne i/lub stowarzyszenia z różnych państw.

W odróżnieniu od międzynarodowej organizacji rządowej nie funkcjonuje na podstawie umowy międzynarodowej, lecz w oparciu o statut i regulamin, czyli akty o charakterze wewnętrznym. Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 26 czerwca 1968 członkostwo w takiej organizacji jest z zasady otwarte dla zainteresowanych stron.

W ramach Rady Europy zawarta została umowa międzynarodowa o uznaniu osobowości prawnej takich oraganizacji[1].

Klasyfikacja i liczebność

Poniższa klasyfikacja wraz z przykładami organizacji międzynarodowych opiera się na klasyfikacji dokonanej przez Yearbook of International Organization w 2000 roku (dane z lat 1999 i 2000)[2]:

 • konwencjonalne organizacje pozarządowe: 4928
  • federacje organizacji międzynarodowych: 38
  • organizacje o członkostwie uniwersalnym: 436
  • organizacje międzykontynentalne: 801
  • organizacje regionalne o ograniczonym członkostwie: 3653
 • pozostałe organizacje pozarządowe: 7267
  • organizacje wydzielające się lub półautonomiczne: 1660
  • organizacje specjalistyczne: 2745
  • organizacje narodowe zorientowane międzynarodowo: 59
  • organizacje nieaktywne lub rozwiązywane: 2812.

Powyższa klasyfikacja pomija jednak organizacje o charakterze specjalnym – organizacje religijne, międzynarodowe struktury o charakterze pomocniczym, organizacje narodowe – łącznie ich liczbę w okresie 1999/2000 określono na 21 772 (z czego 3648 miało charakter rządowy, zaś 18 124 pozarządowy)[3]. Sumarycznie zatem liczbę organizacji międzynarodowych oszacowano wówczas na ponad 36 tysięcy[3].

Zobacz też

Przypisy

 1. Europejska Konwencja o uznaniu osobowości prawnej międzynarodowych organizacji pozarządowych podpisana w Strasbourgu 24 kwietnia 1986, teksty uryginalne, przekład polski, Organizacja pozarządowa jako amicus curiae przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka
 2. Teresa Łoś-Nowak: Organizacje międzynarodowe – ewolucja w kierunku samodzielności w polityce i stosunkach międzynarodowych. W: Teresa Łoś-Nowak: Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota. Mechanizmy działania. Zasięg. Wyd. 4. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 38 i 39. ISBN 83-229-2520-4.
 3. a b Teresa Łoś-Nowak: Organizacje międzynarodowe – ewolucja w kierunku samodzielności w polityce i stosunkach międzynarodowych. W: Teresa Łoś-Nowak: Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota. Mechanizmy działania. Zasięg. Wyd. 4. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 39. ISBN 83-229-2520-4.

Bibliografia

 • Organizacje międzynarodowe. W: Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides: Prawo międzynarodowe publiczne. Wyd. 8. Warszawa: LexisNexis, 2008, s. 285–336. ISBN 978-83-7334-294-1.
Kontrola autorytatywna (organizacja pozarządowa):
 • GND: 4171787-9
 • NKC: ph1102294