Parytet siły nabywczej

Parytet siły nabywczej, PSN, PPP (od ang. purchasing power parity) – kurs walutowy wyliczony w oparciu o porównanie cen sztywno ustalonego koszyka towarów i usług w różnych krajach w tym samym czasie, wyrażonych w walutach tych krajów.

Parytet siły nabywczej pozwala na rozwiązanie problemu dokonywania międzynarodowych porównań PKB. Zasadniczą kwestią jest zebranie danych o cenach z zagregowanej listy towarów i usług, która zawiera produkty porównywalne i reprezentatywne dla analizowanych krajów. Parytet siły nabywczej jest lepszym wskaźnikiem od finansowego (giełdowo-bankowego) kursu walutowego, gdyż uwzględnia siłę nabywczą ludności.

Zobacz też

Kontrola autorytatywna (wskaźniki ekonomiczne):
  • LCCN: sh85109168
  • GND: 4163496-2
  • BnF: 12036349p
  • BNCF: 57055
  • J9U: 987007550907805171
Encyklopedia internetowa:
  • Catalana: 0251226