Podoficer

Ten artykuł należy dopracować:
przedstawiono sytuację tylko z polskiej perspektywy – artykuł powinien być przekrojowy.
Pomóż go poprawić.
Ten artykuł należy dopracować:
od 2018-08 → napisać/poprawić definicję,
brak wiadomości czym różni się korpus podoficerów od innych korpusów oprócz tego, że są różne stopnie.

Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu.
Podoficer

Podoficerżołnierz 22 służby czynnej lub żołnierz rezerwy należący do korpusu podoficerów, posiadający stopień wojskowy co najmniej kaprala (mata w Marynarce Wojennej).

W okresie II RP podoficerowie byli zarówno żołnierzami zasadniczej służby wojskowej (w tym nadterminowej) - do stopnia kaprala, jak i żołnierzami zawodowymi (kapral, plutonowy, sierżant, starszy sierżant). W SZ PRL oraz w SZ RP do 2004 roku podoficerowie dzielili się na młodszych i starszych[1]. Rozróżniano podoficerów zasadniczej służby wojskowej (kapral i starszy kapral) i podoficerów zawodowych (pozostałe stopnie podoficerskie)[1].

Obecnie wszyscy podoficerowie służby czynnej są żołnierzami zawodowymi i tworzą korpus podoficerów zawodowych do którego zalicza się[2]:

a) podoficerów młodszych,
b) podoficerów starszych;


Stopnie podoficerskie występują również w innych formacjach takich jak Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna, ABW, SOP.

Stopień podoficerski w Rzeczypospolitej Polskiej jest dożywotni. Utrata lub obniżenie stopnia podoficerskiego może nastąpić na skutek:

 • rezygnacji z posiadania obywatelstwa polskiego,
 • utraty praw publicznych,
 • zastosowania przez sąd środka karnego – degradacji lub obniżenia posiadanego stopnia.

Zobacz też

 • Aeromobil „Podoficer” – oryginalna konstrukcja opatentowana przez sierżanta Stanisława Działowskiego będąca połączeniem samolotu i samochodu.

Przypisy

 1. a b Marian Laprus [red.]: Leksykon wiedzy wojskowej. s. 313.
 2. Dz.U. z 2022 r. poz. 655

Bibliografia

 • Marian Laprus [red.]: Leksykon wiedzy wojskowej. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1979.
 • p
 • d
 • e
Obecne
Szeregowi
Podoficerowie
        podoficerowie młodsi
podoficerowie
podoficerowie starsi
Oficerowie
oficerowie młodsi
oficerowie starsi
generałowie (admirałowie)
Kontrola autorytatywna (stopień wojskowy):
 • GND: 4187055-4
 • BNCF: 49228
Encyklopedia internetowa:
 • Britannica: topic/noncommissioned-officer
 • Catalana: 0143716