Stery głębokości

Na pierwszym planie ster głębokości na kiosku 22 okrętu podwodnego USS "Philadelphia" (SSN-690).

Stery głębokości – ruchome płaszczyzny sterowe jednostek pływających, zdolnych do kontrolowanego zanurzania i wynurzania oraz utrzymywania i zmiany głębokości zanurzenia w ruchu. Stery głębokości są jednym z elementów większego systemu kontroli zanurzenia zanurzalnych jednostek pływających, w pierwszym rzędzie w ich wojskowej odmianie pod postacią okrętów podwodnych.

Udział sterów głębokości (6) w kontroli zanurzania:
A: okręt na powierzchni; B: w trakcie zanurzania; C: okręt zanurzony;
1: stery rufowe; 2a: rufowe zbiorniki trymujące; 2b: rufowy zbiornik wypełniania wyrzutni torpedowych. 3a: zbiornik balastowy trymu szybkiego wynurzania; 3b: zbiorniki ujemne i pomocnicze; 3c: zbiornik trymu szybkiego wynurzania; 4: główny zbiornik balastowy; 5a: dziobowy zbiornik wypełniania wyrzutni torpedowych; 5b: przedni zbiornik trymujący; 6: prawo burtowy ster głębokości; 7: zbiornik dziobowy.

Bibliografia

  • Roy Burcher, Louis Rydill: Concepts in submarine design. Cambridge [England]: Cambridge University Press, 1995. ISBN 0-521-41681-7.