Sztolnia

Zamknięte wejście do opuszczonej sztolni niedaleko miasta Medford w Stanach Zjednoczonych
Sztolnia Królowa Luiza - trasa podziemna (oddział Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu)
Wylot Sztolni Gertrudy (Książęcej) w Złotym Stoku
Wikipedia:Weryfikowalność
Ten artykuł od 2021-12 wymaga zweryfikowania podanych informacji.
Należy podać wiarygodne źródła, najlepiej w formie przypisów bibliograficznych.
Część lub nawet wszystkie informacje w artykule mogą być nieprawdziwe. Jako pozbawione źródeł mogą zostać zakwestionowane i usunięte.
Dokładniejsze informacje o tym, co należy poprawić, być może znajdują się w dyskusji tego artykułu.
Po wyeliminowaniu niedoskonałości należy usunąć szablon {{Dopracować}} z tego artykułu.

Sztolnia – wyrobisko korytarzowe, o małym przekroju poprzecznym, drążone w górotworze ze zbocza góry, poziomo lub pod niewielkim wzniosem w głąb góry do złóż kopaliny użytecznej.

Podział sztolni

Ze względu na główne zadanie:

 • poszukiwawcze;
 • udostępniające;
 • eksploatacyjne.

Ze względu na funkcję:

 • odwadniające;
 • wentylacyjne;
 • robocze;
 • komunikacyjne;
 • transportowe;
 • badawcze;
 • pilotowe;
 • hydrotechniczne;
 • kanalizacyjne;
 • doświadczalne;
 • szkoleniowe (jedyna tego typu w Polsce znajduje się w Wodzisławiu Śląskim)

Zobacz też

Zobacz multimedia związane z tematem: Sztolnia
 • szyb