Transportowiec

Transportowiecpomocnicza jednostka pływająca marynarki wojennej, służąca do zaopatrywania okrętów lub transportu wojsk i uzbrojenia. Może to być statek noszący banderę handlową, doraźnie wcielony pod rozkazy marynarki wojennej, statek handlowy pod banderą wojenną albo okręt specjalnie zbudowany lub przystosowany do celów zaopatrzenia. Nazwą tą bywają określane także statki handlowe do przewozu ładunków.

Transportowiec USS "General G. O. Squier"

W czasie I wojny światowej transportowce oprócz przewozu wojsk zaopatrywały flotę głównie w amunicję, węgiel i żywność.

W czasie II wojny światowej transportowce dzieliły się na wiele wyspecjalizowanych jednostek pływających, jak zbiornikowce, okręty amunicyjne, zaopatrzeniowe (tendry), transportowce samolotów, transportowce podwodne (adaptowane z okrętów podwodnych), warsztatowce, bazy pływające (okręty bazy) itp. Zaopatrzenie floty na morzu stosowane jest w celu wyeliminowania z operacji morskiej straty czasu zużywanego na powrót okrętów do baz oraz ze względu na zagrożenie portów bronią masowego rażenia.

Zobacz też

  • ORP "Warta" i ORP "Wilia"- transportowce
  • Wojskowy transport zaopatrzenia

Bibliografia

  • Mała Encyklopedia Wojskowa, tom III (R – Ż), Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1971
  • p
  • d
  • e
Klasy okrętów po I wojnie światowej
Okręty lotnicze
Okręty artyleryjskie, rakietowe i torpedowe
Okręty transportowe
Okręty wojny minowej
Okręty podwodne
Okręty pomocnicze