Zażartkowate

Zażartkowate
Nabidae
Costa, 1852
Okres istnienia: jura–dziś
PreꞒ
O
S
D
C
P
T
J
K
Pg
N
Q
201.4/0
201.4/0
Ilustracja
Zażartka mrówkowata
Systematyka
Domena

eukarionty

Królestwo

zwierzęta

Typ

stawonogi

Gromada

owady

Rząd

pluskwiaki

Podrząd

pluskwiaki różnoskrzydłe

Infrarząd

Cimicomorpha

(bez rangi) Cimiciformes
Nadrodzina

Naboidea

Rodzina

zażartkowate

Systematyka w Wikispecies
Multimedia w Wikimedia Commons
Prostemma guttula
Zażartka pospolita
Alloeorhynchus myersi
Arachnocoris eberhardi

Zażartkowate[1] (Nabidae) – rodzina pluskwiaków z podrzędu różnoskrzydłych. Obejmuje około 500 opisanych gatunków. Rozprzestrzeniona jest kosmopolitycznie. Przedstawiciele są głównie drapieżnikami, zwykle generalistycznymi. Dość licznie występują w agrocenozach, odgrywając pożyteczną rolę w zwalczaniu szkodników. W zapisie kopalnym znane są od jury.

Morfologia

Pluskwiaki te zwykle osiągają średnie rozmiary, rzadko przekraczając 10 mm długości ciała[2]. Kształt mogą mieć wydłużony, wydłużony z owalnie rozszerzonym tyłem lub, rzadziej, przysadzisty. Ubarwienie zazwyczaj jest maskujące: szare, żółtoszare lub brązowe, rzadziej występuje czerwono-czarne ubarwienie ostrzegawcze[2][1].

Wydłużona, owalna głowa ma oczy złożone umieszczone blisko brzegu przedtułowia, a przyoczka ulokowane na płaskim ciemieniu. Stosunkowo długie i cienkie czułki oprócz czterech członów właściwych budują także dwa drobne człony wstawkowe, umieszczone za członem pierwszym i drugim[1]. Czteroczłonowa, ruchliwa kłujka w pozycji spoczynkowej nie przylega do spodu głowy lecz wygina się łukowato[2][1], ku tyłowi sięgając do przedpiersia lub śródpiersia[2]. Spośród członów kłujki drugi i trzeci są znacznie dłuższe niż pierwszy i czwarty[1].

Przedplecze ku tyłowi rozszerza się trapezowato, natomiast przednia krawędź przedtułowia wykształcona jest w kołnierz. Małych rozmiarów tarczka ma trójkątny kształt; u Prostemmatinae przy jej brzegach rosną trichobotria. Występuje wielopostaciowość skrzydeł. U form długoskrzydłych półpokrywy sięgają końca odwłoka lub go przekraczają i mają zakrywkę z dwoma lub trzema komórkami w użyłkowaniu. U innych form skrzydła mogą być różnie skrócone. U form półdługoskrzydłych są one tylko nieco krótsze, węższe i mają niedomknięte komórki błonki, podczas gdy form skrajnych sięgają zaledwie ¼ długości odwłoka, a zakrywka ma postać wypustki. Odnóża mają trójczłonowe stopy[1] oraz kolce i szczeciniaste przylgi (łac. fossula spongiosa) na wewnętrznych stronach wierzchołków goleni[2][1]. Uda pierwszej lub pierwszej i drugiej pary odnóży bywają pogrubione[1].

Odwłok ma lekko przypłaszczony wierzch, niekiedy z uniesionymi brzegami. Listewka brzeżna odwłoka wyodrębniona jest tylko u części gatunków[1]. Trichobotria mogą występować lub nie. Ujścia grzbietowych gruczołów zapachowych odwłoka znajdują się u larw pomiędzy tergitami czwartym i piątym, piątym i szóstym oraz szóstym i siódmym[2]. Samice mają spermatekę w postaci robakowatego gruczołu oraz lancetowate pokładełko, tylko u Arachnocoris zredukowane. Ponadto samice większości rodzajów odznaczają się obecnością apofizy po wewnętrznej stronie siódmego sternum. Genitalia samców najczęściej są symetryczne, rzadziej niesymetryczne są prącie lub paramery[2]. Paramery osadzone są w zewnętrznych zagłębieniach dziewiątego segmentu odwłoka. Błoniaste, łukowato wygięte prącie dzieli się na krótką podstawę, kielichowatą, niekiedy zaopatrzoną w ciemne haczyki tekę oraz stożkowatą wezykę i w spoczynku nakryte jest stożkiem odbytowym[1]. Samce większości gatunków mają za tylnym otworem pygoforu narząd Ekbloma, biorący udział w rozprowadzaniu feromonów z gruczołów rektalnych[2].

Biologia i ekologia

Pokarm

Zarówno osobniki dorosłe jak i ich larwydrapieżnikami aktywnie wyszukującymi swe ofiary. Nabinae zwykle są drapieżnikami generalistycznymi (wielożernymi). Odżywiają się różnymi owadami i ich larwami, pajęczakami a także jajami stawonogów[1][2]. Nierzadki jest u nich kanibalizm, zwłaszcza względem młodszych stadiów rozwojowych[1]. Wyjątkiem wśród Nabinae są Arachnocorini, które to bytują w sieciach łownych pająków, żerując tam na ich zdobyczy. Prostemmatinae wyspecjalizowane są natomiast w pluskwiakach różnoskrzydłych[2]. W okresach niedoboru zdobyczy zażaratkowate nakłuwają rośliny celem uzupełnienia wody[3].

Rozród i rozwój

Kopulacja u Nabinae odbywa się podobnie jak u większości pluskwiaków, natomiast u Prostemmatinae występuje zaplemnienie hemoceliczne. Nasienie może być wprowadzane do pochwy i stamtąd migrować przez hemocel do jajników lub być wstrzykiwane bezpośrednio do hemocelu dzięki przebiciu ściany pochwy wierzchołkiem prącia lub przy użyciu mesospermalege (zaplemnienie urazowe)[2].

Zapłodnienie następuje w jajowodzie, u nasady owarioli lub w pobliżu nóżki owarialnej[2]. Zapłodnione jaja składane są przez samicę do nacięć wykonanych pokładełkiem w tkankach traw i roślin zielnych. Kształt jaj jest walcowaty, pociągły, nieco zgięty, a na ich wierzchołku znajdują się wieczka, które wystają poza tkanki rośliny[1].

W rozwoju pozazarodkowym występuje pięć stadiów larwalnych[1][3], jedynie w przypadku Nabicula limbata jest ich cztery[3]. Zwykle są one podobne do owadów dorosłych, często też zamieszkują podobne siedlisko, ale niektóre, co zwiększa ochronę przed drapieżnikami, upodobniają się do mrówek wyglądem i zachowaniem, niekiedy trzymając się mrowisk[1].

W klimacie umiarkowanym

Fauna zażartkowatych klimatu umiarkowanego zdominowana jest przez eurybionty. Większość związana jest z roślinami zielnymi, rzadsze są gatunki występujące na roślinach drzewiastych lub na powierzchni gruntu. Na świat przychodzi jedno pokolenie rocznie. Zimowanie odbywa się w głębszych warstwach ściółki, szczelinach kory, a czasem w zabudowaniach. Sezon rozrodczy przypada na wiosnę lub jesień[1].

Rozprzestrzenienie

Rodzina kosmopolityczna, przy czym ponad 70% gatunków zamieszkuje strefę tropikalną. Najliczniejsze fauny mają krainy orientalna i neotropikalna[1]. Spośród zaliczanych do zażartkowatych plemion Nabini i Prostemmatini mają zasięg kosmopolityczny, Phorticini i Gorpini pantropikalny, a Arachnocorini i Carthasini neotropikalny[2]. W Palearktyce stwierdzono około 70 gatunków[1]. W Polsce rodzinę reprezentuje 15 gatunków z 3 rodzajów[4] (zobacz: zażartkowate Polski).

Taksonomia

Takson ten wprowadził w 1852 roku Achille Costa[5], jednak umieszczał go w obrębie zajadkowatych. Do rangi niezależnej rodziny wyniósł zażartkowate Franz Xaver Fieber w 1861. Na przestrzeni XX wieku w skład zażartkowatych włączano też uznawane współcześnie za osobne rodziny Pachynomidae, Medocostidae i Velocipedidae[2].

Do 2014 roku opisano około 500 gatunków zażartkowatych[6]. Ich klasyfikacja przedstawia się następująco[5]:

 • podrodzina: Nabinae Costa, 1853
  • plemię: Arachnocorini Reuter, 1890
  • plemię: Carthasini Blatchley, 1926
  • plemię: Gorpini Reuter, 1909
  • plemię: Nabini Costa, 1853
 • podrodzina: Prostemmatinae Reuter, 1890
  • plemię: Phorticini Kerzhner, 1971
  • plemię: Prostemmatini Reuter, 1890
 • podrodzina: incertae sedis
  • Karanabis Becker-Migdisova, 1962
  • Sinanabis Zhang, 1986

Zapis kopalny zażartkowatych zaczyna się w jurze, z którego to okresu pochodzą skamieniałości Karanabis kiritshenkoi i Sinanabis brevipes[7][8]. Z kolei z kredy pochodzi inkluzja w bursztynie birmańskim należąca do Cretanazgul camillei[9].

Znaczenie gospodarcze

Zażartkowate odgrywają dużą rolę pożyteczną w zbiorowiskach roślin uprawnych (agrocenozach), efektywnie polując na rozmaite szkodniki i biorąc udział w ich biologicznym zwalczaniu. Najlepiej przebadane pod tym względem został zażartki z rodzaju Nabis. Biorą one udział w redukowaniu populacji m.in. Anticarsia gemmatalis, Hypena scabra, skośnika bawełnowego, słonecznicy orężówki i różnych mszyc. Zażartkowate raz z drapieżnymi zwińcowatymi, dziubałkowatymi, tarczówkowatymi, tasznikowatymi i smukleńcowatymi należą do najliczniejszych drapieżców w uprawach takich roślin jak kukurydza, pszenica, soja warzywna i tytoń szlachetny; pluskwiaki różnoskrzydłe stanowią od 40 do 89% wszystkich drapieżników w północnoamerykańskich uprawach soi[3].

Przypisy

 1. a b c d e f g h i j k l m n o p q r Alicja Cmoluchowa: Klucze do oznaczania owadów Polski. T. XVIII: Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. Cz. zeszyt 7: Nabidae, Reduviidae, Phymatidae. Wrocław: PWN, Polskie Towarzystwo Entomologiczne, 1978. ISBN 83-88518-20-8.
 2. a b c d e f g h i j k l m n Randall Tobias Schuh, James Alexander Slater: True bugs of the world (Hemiptera:Heteroptera): classification and natural history. Cornell University Press, 1995, s. 186-189. ISBN 0-8014-2066-0. (ang.).
 3. a b c d S. Kristine Braman: Damsel Bugs (Nabidae). W: Heteroptera Economic Importance. Carl Walter Schaefer, Antônio Ricardo Panizzi. Boca Raton, London, New York, Washington D.C.: CRC Press, 2000, s. 639-656.
 4. rodzina: Nabidae A. Costa, 1853 — zażartkowate. [w:] Biodiversity Map [on-line]. [dostęp 2020-06-04].
 5. a b family damsel bugs Nabidae A. Costa, 1853. [w:] BioLib.cz [on-line]. [dostęp 2020-06-04].
 6. E.I. Faúndez, M.A. Carvajal. Contribution to the knowledgment of the Nabis punctipennis Blanchard, 1852 complex (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae) in Chile. „Anales del Instituto de la Patagonia”. 42 (1), s. 63-69, 2014. 
 7. Families Anthocoridae, Miridae, Nabidae, Reduviidae, Veliidae, Enicocephalidae, Gerridae, Hydrometridae, Aradidae, Lygaeidae, Coreidae, Pyrrhocoridae, Berytidae, Pentatomidae, Cydnidae. W: E.E. Becker-Migdisova: Osnovy Paleontologii. Tom 9: Chlenistonogie, Trakheinye i Khelitserovye. 1962, s. 217-224.
 8. J.F. Zhang: Some fossil insects from the Jurassic of northern Hebei, China. The Paleontology and Stratigraphy of Shandong. 1986, s. 74-84.
 9. R. Garrouste, T. Schubnel, D.Y. Huang, D. Azar, C.Y. Cai, A. Nel. Sexual conflict during Mesozoic: the first Cretaceous damsel bug in Burmese amber (Hemiptera: Heteroptera: Nabidae). „Cretaceous Research”. 108, 2019. 
 • p
 • d
 • e
Rodziny pluskwiaków
Fulgorokształtne
Coleoscytoidea
 • †Coleoscytidae
Fulgoroidea
 • Acanaloniidae
 • Achilidae
 • Achilixiidae
 • cybelowate
 • Derbidae
 • Eurybrachidae
 • Flatidae
 • Fulgoridae
 • †Fulgoridiidae
 • Gengidae
 • Hypochthonellidae
 • Kinnaridae
 • †Lalacidae
 • Lophopidae
 • Meenoplidae
 • †Neazoniidae
 • Nogodinidae
 • ocikowate
 • owoszczowate
 • †Perforissidae
 • †Qiyangiricaniidae
 • Ricaniidae
 • sietnicowate
 • szrońcowate
 • szydlakowate
 • Tropiduchidae
 • †Weiwoboidae
Surijokocixioidea
 • †Surijokocixiidae
Cykadokształtne
Cercopoidea
Cicadoidea
Dysmorphoptiloidea
 • †Dysmorphoptilidae
 • †Eoscarterellidae
 • †Magnacicadiidae
Hylicelloidea
 • †Chiliocyclidae
 • †Hylicellidae
 • †Mesojabloniidae
Membracoidea
 • Aetalionidae
 • †Archijassidae
 • Melizoderidae
 • Myerslopiidae
 • skoczkowate
 • zgarbowate
Palaeontinoidea
 • †Dunstaniidae
 • †Mesogereonidae
 • †Palaeontinidae
Pereborioidea
 • †Curvicubitidae
 • †Ignotalidae
 • †Pereboriidae
Prosboloidea
 • †Prosbolidae
 • †Maguviopseidae
Prosbolopseoidea
 • †Prosbolopseidae
Dipsocoromorpha
Dipsocoroidea
Stemmocryptoidea
Enicocephalomorpha
Enicocephaloidea
 • Aenictopecheidae
 • Enicocephalidae
Pluskwiaki półwodne
Gerroidea
Hebroidea
Hydrometroidea
Mesovelioidea
Leptopodomorpha
Leptopodoidea
 • Leotichiidae
 • †Leptaphelocheiridae
 • Leptopodidae
 • Omaniidae
 • †Palaeoleptidae
Saldoidea
Pluskwiaki wodne właściwe
Corixoidea
Naucoroidea
Nepoidea
Notonectoidea
Pleoidea
Ochteroidea
Cimicomorpha
Cimicoidea
 • Curaliidae
 • dziubałkowate
 • pluskwowate
 • Lasiochilidae
 • Lyctocoridae
 • Plokiophilidae
 • Polyctenidae
 • †Torirostratidae
 • Velocipedidae
 • †Vetanthocoridae
Joppeicoidea
Miroidea
Naboidea
 • Medocostidae
 • zażartkowate
Reduvoidea
Thaumastocoroidea
 • Thaumastocoridae
Tingoidea
Pentatomomorpha
Aradoidea
Coreoidea
Idiostoloidea
Lygaeoidea
Pyrrhocoroidea
Tarczówki
Coelorrhyncha
Peloridiomorpha
 • †Hoploridiidae
 • †Karabasiidae
 • Peloridiidae
 • †Progonocimicidae
Progonocimicomorpha
 • †Progonocimicidae
czerwce
 • Aclerdidae
 • †Albicoccidae
 • †Apticoccidae
 • †Arnoldidae
 • Beesoniidae
 • †Burmacoccidae
 • brzózkowate
 • Conchaspididae
 • Dactylopiidae
 • drewnikowate
 • †Electrococcidae
 • Eriococcidae
 • †Grimaldiellidae
 • †Grohnidae
 • gwiazdoszowate
 • †Hammanococcidae
 • Halimococcidae
 • †Hodgsonicoccidae
 • †Inkaidae
 • †Jersicoccidae
 • †Kozariidae
 • †Kukaspididae
 • kermesowate
 • korowinowcowate
 • †Labiococcidae
 • †Lebanococcidae
 • Lecanodiaspididae
 • †Lithuanicoccidae
 • Margarodidae
 • miłkowate
 • misecznikowate
 • †Pennygullaniidae
 • Phenacoleachiidae
 • Phoenicococcidae
 • †Serafinidae
 • Stictococcidae
 • tarcznikowate
 • †Weitschatidae
 • wełnowcowate
 • zabielicowate
koliszki
 • Aphalaridae
 • Calophyidae
 • Carsidaridae
 • Homotomidae
 • †Liadopsyllidae
 • Liviidae
 • †Malmopsyllidae
 • Phacopteronidae
 • †Protopsyllidiidae
 • Psyllidae
 • Triozidae
mączliki
 • mączlikowate
mszyce
Adelgoidea
Aphidoidea
 • mszycowate
 • Bajsaphididae
 • †Canadaphididae
 • †Cretamyzidae
 • †Drepanochaitophoridae
 • †Oviparosiphidae
 • †Sinaphididae
Genaphidoidea
 • †Genaphididae
Naibioidea
 • †Dracaphididae
 • †Naibiidae
 • †Sinojuraphididae
Palaeoaphidoidea
Phylloxeroidea
 • filokserowate
Tajmyraphidoidea
 • †Burmitaphididae
 • †Grassyaphididae
 • †Khatangaphididae
 • †Lebanaphididae
 • †Retinaphididae
 • †Tajmyraphididae
Triassoaphidoidea
incertae sedis
 • †Archiconiopterygidae
Niesklasyfikowane w podrzędach
 • †Archescytinidae
 • Aviorrhynchidae
 • †Granulidae
 • †Ingruidae
 • †Ipsviciidae
 • †Paraknightiidae
 • †Protoprosbolidae
 • †Saaloscytinidae
 • †Scytinopteridae
 • †Serpentivenidae
 • †Stenoviciidae
Kontrola autorytatywna (takson):
 • LCCN: sh2004010595
 • J9U: 987007532870905171
Encyklopedia internetowa:
Identyfikatory zewnętrzne:
 • BioLib: 17137
 • EoL: 612
 • GBIF: 7891
 • INaturalist: 129878
 • ITIS: 107084
 • NCBI: 57993