Zakrywka

Półpokrywa pluskwiaka różnoskrzydłego
Widok górny tarczówki: zakrywka oznaczona numerem 6

Zakrywka[1], błonka[2][3], membrana[4] (łac. membrana) – błoniasta, końcowa część półpokryw pluskwiaków różnoskrzydłych[4].

Ze względu na duży polimorfizm skrzydłowy zakrywka może być rozwinięta w różnym stopniu. U form "stafylinoidalnych" (ang. staphyliny), jeśli w ogóle występuje, to jest ograniczona do wąskiego obrzeżenia. Formy "koleopteroidalne" (ang. coleoptery) mają zakrywkę zredukowaną. Redukcja zakrywki dotyczy również form submakropterycznych (ang. submacroptery), u których odsłania ona tylny segment odwłoku. Formy makropteryczne (ang. macroptery) mają ją zawsze dobrze rozwiniętą[5].

Na zakrywce znajdować się mogą żyłki odgraniczjące komórki membrany[4], jak u np. zajadkowatych[3] lub może być ona żyłek pozbawiona, jak np. u wioślakowatych[2]. Wśród fauny Polski zakrywka jest dobrze wykształcona m.in. u tarczówek[1], wioślakowatych i pluskolcowatych[2], a niewyróżnialna np. u nartnikowatych i poślizgowatych[6]. Wśród tasznikowatych występują formy o przednich skrzydłach pozbawionych zakrywki i przekształconych w pokrywy[4]

U Mesoveliinae zakrywka wraz z międzykrywką mają możliwość odłamywania się[6][7], co jest przykładem autotomii[7].

Przypisy

  1. a b Barbara Lis, Adam Storiński, Jerzy A. Lis: Heteroptera Poloniae 1: Coreoidea. Opole: Zakład Poligraficzno-Wydawniczy "Plik", 2008, s. 5.
  2. a b c Tadeusz Jaczewski, Aleksander Wróblewski: Klucze do oznaczania owadów Polski cz. XVIII Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera z. 2 Corixidae, Notonectidae, Pleidae, Nepidae, Naucoridae, Aphelocheiridae. Warszawa, Wrocław: PWN, Polskie Towarzystwo Entomologiczne, 1978.
  3. a b Alicja Cmoluchowa: Klucze do oznaczania owadów Polski cz. XVIII Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera z. 7 Nabidae, Reduviidae, Phymatidae. Warszawa, Wrocław: PWN, Polskie Towarzystwo Entomologiczne, 1978.
  4. a b c d Jacek Gorczyca, Aleksander Herczek: Klucze do oznaczania owadów Polski cz. XVIII Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera z. 6a Tasznikowate - Miridae. Podrodziny: Isometopinae, Deraeocorinae. Toruń: Polskie Towarzystwo Entomologiczne, 2002.
  5. 6. Wing Polymorphism. W: Randall T. Schuh, James A. Slater: True bugs of the world (Hemiptera:Heteroptera): classification and natural history. Cornell University, 1995, s. 23.
  6. a b Tadeusz Jaczewski, Aleksander Wróblewski: Klucze do oznaczania owadów Polski cz. XVIII Pluskwiaki różnoskrzydłeHeteroptera z. 4 Hebridae, Mesoveliidae, Hydrometridae, Veliidae i nartniki - Gerridae. Warszawa: PWN, Polskie Towarzystwo Entomologiczne, 1976.
  7. a b Donald V. Bennett, Edwin F. Cook. Semiaquatic Hemiptera of Minnesota (Hemiptera: Heteroptera). „Technical Bulletin”. 332, s. 18, 1981. University of Minnesota.