Zoologia

Zoologia

Animal diversity October 2007.jpg

Dziedziny zoologii
 • antrozoologia
 • arachnologia
 • entomologia
 • etologia
 • herpetologia
 • ichtiologia
 • karcynologia
 • konchiologia
 • malakologia
 • neuroetologia
 • ornitologia
 • planktologia
 • paleozoologia
 • prymatologia
 • teriologia
 • zoogeografia
 • zoopsychologia
 • zoosemiotyka
 • pokaż
 • dyskusja
 • edytuj

Zoologia (gr. ζῷον zoon ‘zwierzę’, λόγος logos ‘nauka’) – nauka o zwierzętach, czyli wszystkich żywych organizmach zdolnych do przemieszczania i odżywiania się (z wyjątkiem mikroorganizmów), a także ich zachowaniach i budowie. Termin ten został użyty po raz pierwszy w 1659 roku przez Johanna Schrödera w swoim dziele ”Zoologia, czyli historia zwierząt przydatnych w badaniach natury i chirurgii” (ang. Zoologia: or The history of animals as they are useful in physick and chirurgery)[1].

W skład zoologii wchodzą nauki zajmujące się poszczególnymi grupami zwierząt, m.in.: entomologia, ichtiologia, herpetologia (podzielona na reptiliologię i batrachologię), ornitologia i teriologia. Gałęziami zoologii są także nauki o zwierzętach poprzednich epok (paleozoologia i paleozoogeografia), o strukturze populacji zwierzęcych i ich wzajemnym oddziaływaniu na środowisko (ekologia) czy zachowaniu i psychice zwierząt (etologia, zoopsychologia) oraz nauki obejmujące systematykę wszystkich organizmów zwierzęcych, także nauki zajmujące się budową i funkcjami ciała zwierząt, np.: anatomia, fizjologia, morfologia, embriologia, cytologia.

Pierwsze prace z dziedziny zoologii są autorstwa Arystotelesa (IV w. p.n.e.). Spośród około 300 jego dzieł do najważniejszych należą: Zoologia (Historia naturalna zwierząt), O częściach zwierząt oraz O pochodzeniu zwierząt. Arystoteles jest nazywany ojcem zoologii.

Rewolucyjny wpływ na postęp zoologii wywarła teoria ewolucji Darwina, ogłoszona w wydanym w 1859 roku dziele O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego, która przyczyniła się do wyjaśnienia m.in. procesów i zjawisk z zakresu ewolucji i embriologii, a także anatomii porównawczej.

Polskie czasopisma naukowe

Polskie czasopisma naukowe z dziedziny zoologii to m.in.: Acta Palaeontologica Polonica, Annales Zoologici, Przegląd Zoologiczny, Wiadomości Entomologiczne, Zoologica Poloniae.

Zobacz też

Zobacz hasło zoologia w Wikisłowniku

Przypisy

 1. Nauka o zwierzętach, [w:] JerzyJ. Dzik JerzyJ., Zoologia. Różnorodność i pokrewieństwa zwierząt, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2015, s. 10, ISBN 978-83-235-1918-8 .
Kontrola autorytatywna (dyscyplina naukowa):
 • LCCN: sh85149983
 • GND: 4067960-3
 • NDL: 00561544
 • BnF: 11933834q
 • BNCF: 10922
 • NKC: ph116787
 • J9U: 987007536543705171
Encyklopedia internetowa: